Logo Bertrums.nl - www.bertrums.nl

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van Bertrums.nl

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en / of diensten en / of overige gesloten overeenkomsten van Bertrums.nl met afnemers van deze producten en of diensten dan wel diegene die een overeenkomst met Bertrums.nl is aangegaan.
1.2 Bertrums.nl is gevestigd te 's-Hertogenbosch.  Het adres is: Azielaan 22 , 5232 BA, 's-Hertogenbosch. Het is mogelijk bestelde artikelen af te halen. Hiervoor wordt dan een afspraak gemaakt. We zijn bereikbaar via e-mail  en telefonisch.
1.3 Door een bestelling te doen via de website, de e-mail of andere wijze gaat u een overeenkomst aan met Bertrums.nl en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
1.4 U bent verplicht bestelde producten af te nemen en te betalen.
1.5 Bertrums.nl heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.
1.6 Alle goederen blijven eigendom van Bertrums.nl tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.
1.7 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit Bertrums.nl.

Artikel 2 - Bestelling, bezorgkosten en levering
2.1 Bestellingen kunnen via de internetsite of per mail worden geplaatst.
2.2 Bertrums.nl hanteert geen minimum bestelbedrag.
2.3 Aflevering door Bertrums.nl vindt plaats door afgifte aan de vervoerder Postnl of DPD. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en de gewenste verzendmanier. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.
2.4 De goederen worden in opdracht van u en voor uw rekening en risico vervoerd. Bertrums.nl besteedt de verzendingen uit aan Postnl of DPD. Bertrums.nl is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de intergriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.
2.5 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de bezorging door Postnl of DPD,krijgt u een briefje in de bus met verdere instructies.
2.6 De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 2 werkdagen voordat uw bestelling wordt geleverd. 
2.7 Bertrums.nl is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging tijdens de verzending.
2.8 Stalen kunnen slechts eenmaal aangevraagd worden.Indien u meerdere stalen wilt,kunt u dit bestellen via www.Onlinestoffen.nl

Artikel 3 - Betaling
U kunt op 2 manieren betalen:
1. U kunt het totaalbedrag overmaken op het KNABbanknummer NL17KNAB0257662154 tnv Bertrums onder vermelding van uw naam en woonplaats. U dient het bedrag binnen 7 dagen vanaf het moment dat u de bestelling hebt geplaatst te voldoen. Indien u hieraan niet voldoet, ontvang u een herinneringsmail.
2. U kunt betalen bij het ophalen van de bestelling.
Indien u niet (tijdig) betaald behoudt Bertrums.nl zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u. Daarnaast zal Bertrums.nl eventuele onkosten en / of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u bij u verhalen.

Artikel 4 - Producten en garantie
4.1 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na aankoop per e-mail bij Bertrums.nl worden ingediend d.m.v. een korte omschrijving van het gebrek en met toevoeging van het factuurnummer.
4.2 Indien aan deze voorwaarden is voldaan, vervangt Bertrums.nl het artikel dan wel vergoedt Bertrums.nl de aankoopprijs of een deel daarvan.
4.3 De garantie is niet van toepassing indien u de stof versneden heeft.

Artikel 5 – Productgebruik
5.1 Vanwege de aard van sommige materialen geldt voor alle stoffen dat ze het beste met de hand gewassen kunnen worden in lauw water. Bertrums.nl adviseert om producten niet in de droger te drogen. Eenmaal gewassen artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 6- Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van Bertrums.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie.
6.2 Bertrums.nl is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
6.3 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Bertrums.nl beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

Artikel 7 - Klachten, ruilen en restitutie
7.1 Bertrums.nl neemt geen stoffen retour.U kunt via de website een staal aanvragen om de stof op deze manier vooraf te bekijken.
7.2 Indien de stof een fout heeft, heeft U juridisch het recht om binnen een termijn van 7 dagen na het versturen van uw bestelling deze alsnog te retourneren, mits onversneden. Dit kunt u doen d.m.v. een e-mail aan ; info@bertrums.nl .
7.3 Wanneer u niet binnen deze termijn van 7 dagen reageert, gelden de producten als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
7.4 Speciaal bestelde artikelen (artikelen die niet standaard in ons assortiment zitten) worden niet teruggenomen.

Artikel 8 - Prijzen
8.1 Bertrums.nl is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier dan wel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.
8.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Bertrums.nl bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
8.3 Bertrums.nl is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.
8.4 Alle prijzen zijn exclusief 21 % btw, exclusief kosten van verzending en optionele verzekering van de verzending.

Artikel 9 - Communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bertrums.nl, dan wel tussen Bertrums.nl en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en Bertrums.nl, is Bertrums.nl niet aansprakelijk. Dit tenzij er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit Bertrums.nl.

Artikel 10 - Wijziging algemene voorwaarden
Van Toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

Artikel 12 - Privacyverklaring
Bertrums.nl vindt het belangrijk dat de door uw verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Bertrums.nl zal de door uw verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van u bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij u naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren.

Kvk nr. 16045121
BTW nr. NL 8008.36.492.B01